Εξέταση για υποτροφία | Ιούνιος 2023

Η εξέταση για τη χορήγηση υποτροφιών για το 14ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας – ΥΕS Program θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/6/2023 και ώρα 12:00-13:10, διαδικτυακά και μέσω Google Forms, για την οποία θα λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες την ημέρα της εξέτασης.

Οι μαθητές παρακαλούνται να είναι διαθέσιμοι μίση ώρα νωρίτερα.

Ενδεικτικό παράδειγμα του test είναι διαθέσιμο στο http://yes.aueb.gr/wp-content/uploads/2013/12/test_example.pdf .

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα και 10 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του προγράμματος στο yes@aueb.gr και στα τηλέφωνα 210 8203827-829.

Ανακοίνωση Διεξαγωγής 14ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας

14 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Youth Entrepreneurship Summer program (YES)

Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program – YES Program), διοργανώνεται φέτος και για 14 η συνεχή χρονιά, αποτελώντας το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο απευθυνόμενο σε μαθητές Λυκείου.

Στόχος του είναι η ανάδειξη και προώθηση της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης η εκπαίδευση και η επαφή των μαθητών με έναν νέο τρόπο σκέψης που ενισχύει την καινοτομία και την επιχειρηματική αξιοποίηση ιδεών. Μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει με υποτροφία το πρόγραμμα περισσότεροι από 650 μαθητές από 250 σχολεία (65% από Αττική, 35% από επαρχία).

Το πρόγραμμα YES απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την κλήση και το αντικείμενο σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει (διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, πολυτεχνικές σχολές, ιατρική, νομική κλπ.), έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν εις βάθος τον επιχειρηματικό κόσμο και διερευνήσουν τις μελλοντικές προοπτικές τους ως στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών, ή ακόμα και της δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τούς δίνει ένα επιπλέον χρήσιμο πιστοποιητικό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα από ακαδημαϊκούς, διδάσκοντες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και να συζητήσουν μελέτες περίπτωσης τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές περιβάλλον, αποκτώντας εξοικείωση σε βασικά θέματα και έννοιες του κόσμου του επιχειρείν. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει και τη συμμετοχή σε επιχειρηματικά παίγνια, ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και την επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μιας νέας επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων, οι μαθητές προσεγγίζουν την επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας σε ομάδες το επιχειρησιακό πλάνο για μια ιδέα τους και στο τέλος βραβεύονται οι ομάδες με τις καλύτερες ιδέες.

Στους συμμετέχοντες χορηγούνται υποτροφίες με βάση την επίδοση τους σε ειδικές εξετάσεις. Πρόκειται για τεστ δεξιοτήτων που αξιολογεί την αναλυτική ικανότητα του μαθητή σε μαθηματικό και λεκτικό επίπεδο (τύπου GMAT). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://yes.aueb.gr/.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/5/2023 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση yes@aueb.gr ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.yes.aueb.gr.