Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του YES

Εισαγωγικό Σημείωμα

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα του Θερινού Νεανικού Σχολείου Επιχειρηματικότητας – Youth Entrepreneurship Summer Program (YES). Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες διεξαγωγής του YES χρειάζεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μια σειρά από δεδομένα και πληροφορίες (συμπλεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων) για τους Συμμετέχοντες, καθώς και για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των σκοπών και τρόπων με τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, καθώς και τους τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θεωρούμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας πολύ σημαντική υπόθεση, γι΄ αυτό σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν.

Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση yes@aueb.gr πριν μοιραστείτε μαζί μας οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο.

 1. Ποιοι είμαστε

  1. Η παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής «η Ενημέρωση») καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), που βρίσκεται στην Τροίας 2 Κιμώλου & Σπετσών, 11362, Αθήνα, Ελλάδα. («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του YES. Συγκεκριμένα τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Οργανωτική Ομάδα του YES (εφεξής «η Οργανωτική»).
  2. Για θέματα που αφορούν το YES μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 8203827-829, ή στέλνοντας e-mail στο yes@aueb.gr.
  3. Για θέματα που αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση yes@aueb.gr για να επικοινωνήσετε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, dr. Βασιλική Κονιάκου.

 2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πώς και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε

  Προσωπικά δεδομένα αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή του. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα αποτελούν το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, η ηλικία, και ο κωδικός πρωτοκόλλου δικτύου (IP). Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του YES θα χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μια σειρά πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα του YES. Συγκεκριμένα:

  1. Αν κάνετε αίτηση συμμετοχής στο YES
   Μέσω της Φόρμας Αίτησης Συμμετοχής συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται από τα ίδια τα παιδιά που κάνουν αίτηση συμμετοχής ή τους γονείς/κηδεμόνες τους:x

   1. Το όνομα και το επώνυμό των παιδιών που κάνουν αίτηση συμμετοχής, για λόγους ταυτοποίησης, και για να ετοιμάσουμε τα πιστοποιητικά συμμετοχής, αν τελικά λάβει μέρος στο YES
   2. Το έτος γέννησης των παιδιών που κάνουν αίτηση συμμετοχής, για να διαπιστώσουμε αν όντως είναι στις ηλικιακές ομάδες που μπορούν να λάβουν μέρος, να προετοιμάσουμε αντίστοιχα τις εξετάσεις υποτροφιών (όπου υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή), και να φτιάξουμε αντίστοιχα τις ομάδες συμμετεχόντων
   3. Το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των παιδιών που κάνουν αίτηση συμμετοχής, για να μπορούμε να έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί τους για λόγους που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο YES
   4. Την πόλη/περιφέρεια διαμονής των παιδιών που κάνουν αίτηση συμμετοχής, για να εξετάσουμε αν υπάρχει ανάγκη για μέριμνα στέγασης, και για δημογραφικούς λόγους,
   5. Το Σχολείο φοίτησης και τη διεύθυνση του Σχολείου των παιδιών που κάνουν αίτηση συμμετοχής,για γνώση αριθμού συμμετεχόντων που προέρχονται από το ίδιο Σχολείο φοίτησης.
   6. Την τάξη που φοιτούσαν τα παιδιά που κάνουν αίτηση συμμετοχής, τη σχολική χρονιά που πέρασε, για να εξετάσουμε πως έχει ολοκληρώσει τάξη Λυκείου τη προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά της συμμετοχής του.

  2. Αν είστε γονέας/κηδεμόνας
   1. Το όνομα και το επώνυμό του γονέα/κηδεμόνα του/των παιδιού/παιδιών που κάνει/κάνουν αίτηση συμμετοχής, για λόγους ταυτοποίησης,
   2. Την ακριβή σχέση με το/τα παιδί/α που κάνουν αίτηση συμμετοχής,
   3. Το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) γονέα/κηδεμόνα του/των παιδιού/παιδιών που κάνει/κάνουν αίτηση συμμετοχής, για να μπορούμε να έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί τους για να διαπιστώσουμε ότι έχει γίνει έγκυρα η δήλωση συμμετοχής, και να τους ενημερώσουμε για λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο YES

  3. Αν είστε επισκέπτης της Ιστοσελίδας του YES

   Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, εκτός από τα δεδομένα που μας παραχωρείτε οι ίδιοι μέσω της φόρμας για την Αίτηση Συμμετοχής συλλέγονται αυτοματοποιημένα μέσω cookies μια σειρά επιπλέον δεδομένων, ενώ άλλα μας τα παραχωρείτε εσείς. Για τα δεδομένα αυτά, και για πληροφορίες που αφορούν τα cookies, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies.
   Σημαντικές Σημείωσεις:  

   1. Δε συλλέγουμε επιπλέον προσωπικά σας δεδομένα, ούτε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παραχωρείτε για κανένα άλλο σκοπό πλην αυτών που αναλύονται εδώ. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας μέσω της Αίτησης Συμμετοχής για σκοπούς απόδειξης, συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία, και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας, όταν αυτά δεν παραγράπτονται από το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
   2. Αν το επιθυμούν, τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο YES μπορούν να μας παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ώστε τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) να διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση του YES και για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, ώστε να τους στέλνουμε νέα και ενημερώσεις για δράσεις του Κέντρου ACEin (σεμινάρια, διαγωνισμοί κτλ) που μπορεί να τα ενδιαφέρουν
   3. Για την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, θα πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό της Google (gmail). Mε την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό της Google που θα χρησιμοποιήσετε καταγράφονται αυτόματα.

   Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Google όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και το privacy policy της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB. Το Κέντρο και η Οργανωτική Ομάδα του YES δεν έχουν πρόσβαση στα εδεομένα αυτά

 3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας και γιατί;

  Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των παιδιών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ή/και λαμβάνουν μέρος στο YES καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους έχει μόνο η Οργανωτική.
  Σημαντική Σημείωση:


  Δεν κοινοποιούμε, μεταβιβάζουμε, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με κανένα τρίτο. Ανανωνυμοποιημένα, με τη μορφή στατιστικών στοιχείων και χωρίς καμία πληροφορία που να μπορεί να επιτρέψει την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ηλικία, το φύλο, την περιοχή και το αν το σχολείο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο στο πλαίσιο απολογιστικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, επιστημονικών άρθρων και μελετών που αφορούν στο YES, καθώς και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εάν υποχρεούμαστε βάσει νόμου ή κατά την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, όταν αυτά δεν παραγράπτονται από το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

 4. Αποθήκευση και μέτρα προστασίας

  Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή για όλο το διάστημα που παραμένουν στη βάση δεδομένων μας, και να προστατεύονται από υποκλοπή, μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη πρόσβαση, αλλοίωση, διαρροή ή κάθε άλλη παρόμοια κακόβουλη ή/και παράνομη ενέργεια. Τα δεδομένα σας βρίσκονται αποθηκευμένα σε κρυπτογραφημένο αρχείο, σε υπολογιστικά συστήματα που προστατεύονται από ατομικούς κωδικούς πρόσβασης. Έχουμε θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ όλα τα μέλη της Κέντρου και όλοι όσοι συνεργάζονται για τη διοργάνωση του YES γνωρίζουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση, και δεσμεύονται από ρήτρες που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 5. Χρόνος διατήρησης

  Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα των παιδιών, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων διατηρούνται για όλη η διάρκεια του Προγράμματος και επιπλέον δύο (2) επιπλέον έτη, αν δεν έχει δοθεί συγκατάθεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για επιπλέον σκοπούς. Μετά τη λήξη του Προγράμματος, και για τα δύο (2) επόμενα έτη τα δεδομένα διατηρούνται ψευδωνυμοποιημένα.
  Αν τα παιδιά επιλέξουν να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς επικοινωνίας με το κέντρο, τα δεδομένα τους θα διατηρηθούν για δύο (2) επιπλέον έτη (Σύνολο τέσσερα έτη).

 6. Τα δικαιώματά σας στα προσωπικά σας δεδομένα

  Ο νόμος παρέχει μια σειρά από δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σεβόμαστε απόλυτα και θα σας βοηθήσουμε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα:
  i. να έχετε πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τους λόγους και τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, τις προθεσμίες επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, τις αρχές επεξεργασίας, τυχόν τρίτους που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και λεπτομέρειες που σχετίζονται με τυχόν διαβιβάσεις, και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν είναι αρκετές, σαφείς ή έχετε κι άλλες ερωτήσεις, θα χαρούμε να σας παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις.
  ii. να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε για εσάς, και να λάβετε αντίγραφο.
  iii. να ζητήσετε τη διόρθωση/επικαιροποίηση των δεδομένων που έχουμε για εσάς.
  iv. Να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε κατάλληλη μορφή που θα μεταφερθεί σε τρίτους ή θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς (φορητότητα δεδομένων)
  v. να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μας από το νόμο, και του δικαιώματός μας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά περίπτωση αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
  vi. να ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μας από το νόμο, και του δικαιώματός μας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά περίπτωση αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
  vii. να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιοδήποτε στιγμή, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών μας από το νόμο, και του δικαιώματός μας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά περίπτωση αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
  viii. να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επιφύλαξη ή παράπονο σε σχέση με το πώς επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ελπίζουμε ότι να επιλύσουμε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προκύψει. Ωστόσο, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

  Δε συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε αυτοματοποιημένα τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που σχετίζονται με την κατάρτιση προφίλ.

 7. Στοιχεία Επικοινωνίας

  Για οποιαδήποτε απορία, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin), Dr. Βασιλική Κονιάκου, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση koniakou@eltrun.gr με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων».Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

 8. Επικαιροποίηση

  Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε ή/και να αλλάξουμε την παρούσα Ενημέρωση στο μέλλον. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε μέσω banner ή pop-up window στην Ιστοσελίδα μας. Η παρούσα Ενημέρωση επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη.