Συχνές Ερωτήσεις

Όχι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός που να ορίζει πόσα άτομα, από ένα σχολείο, μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ενημερώνονται μέσω e-mail από τους υπεύθυνους του YES μερικές μέρες πριν αρχίσει το πρόγραμμα.

Οι υπότροφοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα μέσω μιας εξέτασης τύπου GMAT (Μαθηματικά και Αγγλικά).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, υπάρχει σύστημα καταγραφής απουσιών, παρόλα αυτά αν χρειαστεί κάποιος να απουσιάσει για ένα σοβαρό λόγο, δεν θα υπάρξουν κυρώσεις.

Οι επιχειρηματικές ιδέες παρουσιάζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου κατά αποκλειστικότητα.

Tο πρόγραμμα, μετά από συνεννόηση, μπορεί να εξασφαλίσει διαμονή στην Εστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στους μαθητές που μένουν μόνιμα σε περιοχές εκτός Αττικής. Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσφέρεται ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα.