Γεράσιμος Σαπουντζόγλου

Επίκουρος Καθηγητής (Χρήμα / Τράπεζες)

Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, είναι Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Επίκουρος Καθηγητής). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της “Ιονική Επενδύσεων ΑΕ” και της “Ιονική Finance ΑΕ” (1993-1996). Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του ΔΣ της “ΔΙΑΣ ΑΕ – Διατραπεζικά Συστήματα”. Κατά την περίοδο 1997-2000, διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ενώ το 1999 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO στη Seoul (Korea). Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee, της Monetary Committee και του Competitiveness Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την περίοδο 1982-1986 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού (ΕΣΑΠ). Το τρέχον διδακτικό του έργο καλύπτει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: “Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική”, “Χρήμα και Τραπεζική” και “Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής Ενοποίησης”, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα:”Τράπεζες και Άλλοι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί” (ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική) και “Εφαρμογές στην Τραπεζική” (ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Τραπεζικής Οικονομικής, της Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

  Klas Eric Soderquist

  Αναπληρωτής Καθηγητής (Καινοτομία / Δημιουργικότητα)

  Ο Klas Eric Soderquist είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Ήταν προηγουμένως μέλος ΔΕΠ στο Grenoble Ecole de Management, Γαλλία. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Brunel (Αγγλία) και Bsc-MSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Στοκχόλμης (KTH, Σουηδία). Το ερευνητικό και διδακτικό του έργο σχετίζεται με τη Διαχείριση της Καινοτομίας και των Διαδικασιών Έρευνας και Ανάπτυξης, τη Διαχείριση Γνώσης την Οργανωσιακή Αλλαγή και την Επιχειρηματικότητα. Η έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως Journal of Product Innovation Management, Long Range Planning, R&D Management, Journal of Small Business Management, Business Horizons και OMEGA, μεταξύ άλλων. Είναι Διευθυντής του Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης του ΟΠΑ (MSL), στο οποίο είναι και Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Καινοτομίας και Γνώσης. Επίσης είναι Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Μ.Π.Σ. MBA International. Ο κ. Soderquist έχει αναλάβει συμβουλευτική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε θέματα Διαχείρισης και Πολιτικής της Καινοτομίας) και στα Ενωμένα Έθνη (σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Στρατηγικών Συμμαχιών). Έχει, επίσης, συνεργαστεί με το Swedish Office of Science and Technology στο Παρίσι.

   Νάνσυ Παπαλεξανδρή

   Ομότιμη Καθηγήτρια (Ανθρώπινοι Πόροι)

   Η Νάνσυ Παπαλεξανδρή είναι Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ανήκε στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημ. Υποθέσεων και Προσωπικού την περίοδο 2001-2007. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και έλαβε M.A. από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) και Διδακτορικό (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Bath (Αγγλία). Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα μαθήματα: Οικονομική των Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Παραγωγής. Επίσης, έχει διδάξει σε Μεταπτυχιακά Τμήματα του ΟΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και ως επισκέπτρια σε Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει κάνει εισηγήσεις σε θέματα Management σε διάφορες επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, την οργανωσιακή συμπεριφορά και κουλτούρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέματα στη δημόσια διοίκηση, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, και γυναίκες στο μάνατζμεντ. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά από άρθρα σε διάφορα διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Στο ΟΠΑ είναι υπεύθυνη του Προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, καθώς και του Προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματός της, καθώς και συν-υπεύθυνη του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας. Είναι μέλος του διεθνούς Προγράμματος CRANET για τη Συγκριτική Μελέτη της Διοίκησης Προσωπικού σε 25 χώρες που συντονίζει το Cranfield School of Management της Αγγλίας και συμμετέχει, επίσης, στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα GLOBE για τα χαρακτηριστικά της Ηγεσίας και της Οργανωτικής Κουλτούρας σε 61 χώρες που συντονίζει το Wharton Business School του Παν/μίου της Pennsylvania, ΗΠΑ, καθώς και σε διάφορες άλλες διεθνείς μελέτες. Από το 1996 έως σήμερα είναι Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

    Νικόλαος Παναγόπουλος

    Επίκουρος Καθηγητής (Μάρκετινγκ)

    Ο Δρ. Παναγόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής μονάδας “Διοίκησης Πελατών και Πωλήσεων” του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διετελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Northern Illinois University, στο Helsinki School of Economics και στο Eastern Finland University. Τα ερευνητικά, διδακτικά αλλά και συμβουλευτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις πωλήσεις και στη διοίκηση πωλήσεων, στον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ, στο Customer Relationship Management (CRM) , καθώς και σε εφαρμογές προχωρημένων στατιστικών τεχνικών σε προβλήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων. Έχει προσφέρει τις συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές του υπηρεσίες σε έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τοInternational Journal of Research in Marketing, το Journal of Personal Selling & Sales Management, το Industrial Marketing Management, το Journal of Business Research, το European Journal of Marketing, το International Journal of Human Resource Management, το Journal of Selling & Major Account Management, το International Journal of Customer Relationship Management, καθώς και στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. Επιπλέον, ο Δρ. Παναγόπουλος διατελεί ως μέλος του editorial board των επιστημονικών περιοδικών Industrial Marketing Management και Journal of Selling & Major Account Management, ενώ διατελεί και ως κριτής (reviewer) σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά όπως το European Journal of Marketing, το Journal of Business Research, το Journal of Business & Industrial Marketing και το Marketing Education Review. Έχει διετελέσει guest co-editor δύο special issues στο (a) Journal of Personal Selling & Sales Management με τίτλο ?The Role of Social Media in Personal Selling and Sales Management? σε συνεργασία με τον καθηγητή Adam Rapp) και στο (b) Industrial Marketing Management με τίτλο ?Selling & Sales Management? (σε συνεργασία με τον καθηγητή Γεώργιο Αυλωνίτη). Τον Ιούνιο του 2008 διετέλεσε Conference co-Chair στο 2ο Global Sales Science Institute Conference που διοργανώθηκε στην Αθήνα, ενώ έχει διετελέσει track chair ή discussant στα συνέδρια Academy of Management Meeting και Winter?s AMA Conference. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της European Marketing Academy, της American Marketing Association, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Global Sales Science Institute. Ο Δρ. Παναγόπουλος εξέδωσε πρόσφατα βιβλίο σχετικά με τα συστήματα CRM με τίτλο “Sales technology: Making the most of your investment” από τις εκδόσεις Business Expert Press, New York, ενώ έχει συνεισφέρει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο “Sales Management: A Multinational Perspective” που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan, UK.

     Δημήτρης Μπουραντάς

     Καθηγητής (Ηγεσία, Μάνατζμεντ)

     Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών Προγραμμάτων για το Μάνατζμεντ στην Ελλάδα και έχει συγγράψει 5 βιβλία. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα: Organization Science, Organization Studies, European Management Journal, Scandinavian Management Journal, Long Range Planning, Journal of Applied Business Research, Journal of Managerial Psychology, Journal of Global Marketing, Revue Francaise de Gestion, International Studies of Management and Organization, Technology Analysis and Strategic Management, International Journal of Human Resources Management, Leadership Quarterly, Employees Relations κ.ά. Επίσης, έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές στις οποίες έχουν απονεμηθεί το πρώτο και το δεύτερο Ευρωπαϊκό βραβείο. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για διεθνείς Οργανισμούς όπως Ε.Ε, ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ, Εurobank, Nestle, Coca Cola, Diageo, Unilever, Vodafone, Cosmote, Barclays, Citibank, Bayer, Oracle, Rank Xerox, BAT, Schneider, SAP, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, ΑΤΕ, Εμπορική Τράπεζα, Εγνατία Τράπεζα, Μινέρβα, Carrefour, Pepsico, Marks & Spencer, Boehringer Ing., ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΔΕΗ, Logic Dis, Αλουμύλ, Α.Β. Βασιλόπουλος, Apivita, Βιβεχρώμ, Bosch, Alico, Interamerican, DDB, WIND, Praktiker, Αεροδρόμιο Αθηνών. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον «Τίτλο Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

      Ραφαήλ Μάρκελλος

      Αναπληρωτής Καθηγητής (Χρηματοοικονομικά / Τράπεζες)

      Ο Dr Ραφαήλ Μάρκελλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Ερευνητής στο Centre for International Financial and Economic Research (CIFER), Loughborough University, UK. Διδάσκει στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA International Program μαθήματα σε Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εταιρική Χρηματοοικονομική, Χρηματοδότηση ΣΔΙΤ, Χρηματοδότηση και Επιχειρηματικότητα και Στατιστική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του αφορούν σε θέματα αποτίμησης, μεταβλητότητας, λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου εκτίμησης, αγορές προβλέψεων και αγορές αερίων ρύπων.

       Σπύρος Λιούκας

       Καθηγητής (Στρατηγική / Επιχειρηματική Ηθική)

       Ο Σπύρος Λιούκας είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διδάσκει θέματα Στρατηγικής, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Στρατηγικών Αλλαγών, ενώ διευθύνει το εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΤ, καθώς και του Τμήματος Μάρκετινγκ, παλαιότερα. Απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έκανε το Διδακτορικό του στο London Business School, όπου και εργάσθηκε επί σειρά ετών, αρχικά ως ερευνητής και στη συνέχεια στο διδακτικό προσωπικό (Lecturer). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Εταιρικής Υπόληψης, Στρατηγικής, Διακυβέρνησης, Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα Ποιότητας στον δημόσιο τομέα και για θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, το δε έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά Προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει διευθύνει αρκετά από αυτά. Ο κ. Λιούκας διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ από το 1996 έως το 2001. Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε αντιπρόσωπος της Ελλάδας σε επιτροπές για την Έρευνα και Τεχνολογία στην ΕΕ. Διετέλεσε εμπειρογνώμων στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Επίσης, έχει ασχοληθεί ως σύμβουλος σε πολλές επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είναι μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών και συμμετέχει σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ήπιες μορφές ενέργειας.

        Γεώργιος Δουκίδης

        Καθηγητής (Επιχειρηματικότητα / E-business)

        Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980), Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (1981), και Διδακτορικό στην Προσομοίωση / Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics – LSE (1985). Εργάστηκε στο LSE σαν Teaching Assistant στην Επιχειρησιακή Έρευνα (1981-84), Λέκτορας στην Πληροφορική (1984-90) και Επισκέπτης Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα (1992-93). Το 1990 ήλθε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 1996-2004 ήταν Επισκέπτης Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Brunel University και έχει διδάξει επίσης στο London Business School. Διδάσκει και ερευνά τις θεματικές περιοχής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Διοίκησης και Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Καινοτομία και Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Προσομοίωση. Έχει πολυετή εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη στα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και είναι ιδρυτής και Διευθυντής του ELTRUN (ELectronic Trading Research UNit: http://www.eltrun.aueb.gr), μία από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στα Ευρωπαϊκά Οικονομικά Πανεπιστήμια. Έχει συνεργαστεί με περισσότερες απο 50 ερευνητικές ομάδες από όλον τον κόσμο σε ερευνητικά έργα, και έχει διοικήσει επιτυχώς πάνω από 35 διεθνή ερευνητικά έργα και έχει επιβλέψει με επιτυχία 13 Υποψήφιους Διδάκτορες (LSE, ΟΠΑ, Warwick, Brunel). Έχει συγγράψει ή ήταν συντάκτης σε 15 βιβλία (9 με Διεθνείς Εκδοτικούς Οίκους) συμπεριλαμβανομένων των: Decision Making: Recent Developments and Worldwide Applications (with St. H. Zanakis C. Zopounidis Eds), Springer; (2000). Social and Economic Transformation in the Digital Era (with N. Mylonopoulos, N. Pouloudi Eds), IGI Global, (2003). Consumer Driven Electronic Transformation: Applying New Technologies to Enthuse Consumers and Transform the Supply Chain (with A.P. Vrechopoulos Eds), Springer; (2005). Interactive Digital Television: Technologies and Applications (with G. Lekakos, K. Chorianopoulos Eds), IGI Global, (2007). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 120 επιστημονικά άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά όπως: The Journal of Retailing, The European Journal of Information Systems, The Journal of Strategic Information Systems, The Journal of the Operational Research Society, The Journal of Decision Support Systems, The International Journal of Electronic Commerce, Industrial Management and Data Systems, Journal of Information Technology, International Journal of Education and Computing, The European Journal of Operational Research, The Journal of Expert Systems with Applications, The Journal of Knowledge-Based Systems, The International Transactions in Operational Research, OMEGA, κ.α καθώς και σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων. Είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας των Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών: “Journal of Strategic Information Systems”, “Journal of Decision Systems”, “International Journal of Electronic Markets”, “Business Process Management Journal”, “Information Systems and eBusiness Management Journal”, “International Journal of Mobile Communication” κλπ. Υπήρξε 7 φορές επισκέπτης εκδότης (guest editor) στα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: “Journal of the O.R. Society” (2 φορές το 1990), “European Journal of Information Systems” (1993), “International Journal of Electronic Commerce” (1999), “Journal of Information Technology” (1999), International Journal of Electronic Commerce (2003), “Supply Chain Management: An International Journal (2007)”. Το 2009 τιμήθηκε με το πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο “European Case Award” από τον Οργανισμό ECCH στην κατηγορία “Knowledge, Information and Communication Systems Management”.

         Αδάμ Βρεχόπουλος

         Αναπληρωτής Καθηγητής (Ψηφιακό Μάρκετινγκ / Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

         Ο Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από το 2003 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας “Διαδραστικού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών” (“Interactive Marketing and Electronic Services – IMES”) του Ερευνητικού Κέντρου για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν “ELTRUN” του Τμήματος ΔΕΤ του ΟΠΑ. Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το 2008 και έχει διατελέσει ερευνητής της Eρευνητικής Ομάδας “Electronic Business Interaction” (EBI) στο Πανεπιστήμιο Brunel της Μεγ. Βρετανίας. Έχει εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Τμήμα “Information Systems and Computing” του Πανεπιστημίου Brunel της Μεγ. Βρετανίας, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το “Athens Laboratory of Business Administration” (ALBA) και Πτυχίου (BSc) από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΟΠΑ. Έχει εκπονήσει με επιτυχία σειρά ερευνητικών έργων και έχει ευρεία διοικητική εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων, θεματικών ενοτήτων σε συνέδρια, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνητικών σεμιναρίων, κ.ά. Επίσης, έχει επιβλέψει με επιτυχία σειρά διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά (Journal of Retailing, Information Systems Journal, Journal of the Academy of Marketing Science, European Journal of Marketing, International Journal of Information Management, κ.ά.), 3 βιβλία και σειρά άρθρων σε κλαδικά έντυπα και στον τύπο. Έχει διατελέσει guest editor, κριτής, μέλος επιστημονικών επιτροπών και πρόεδρος συνεδριών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι Associate Editor του περιοδικού European Journal of Information Systems και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Electronic Markets-The International Journal on Networked Business. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως στέλεχος επιχειρήσεων και ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.

          Ειρήνη Βουδούρη

          Επίκουρη Καθηγήτρια (Επιχειρηματικότητα / Στρατηγική)

          Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης και Τεχνολογίας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
          Αθηνών. Διδάσκει μαθήματα Επιχειρηματικότητας, Στρατηγικής, Διοίκησης και Τεχνολογίας, ενώ είναι μέλος του Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε τηλεπικοινωνίες στην Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications, στο Παρίσι. Έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε στρατηγική και διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και διδακτορικό από το Université Paris X. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα, στρατηγικής διοίκησης, υιοθέτησης τεχνολογιών, ευελιξίας της εργασίας, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει και εμπειρία συμβούλου σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.