Ραφαήλ Μάρκελλος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Χρηματοοικονομικά / Τράπεζες)

Ο Dr Ραφαήλ Μάρκελλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Ερευνητής στο Centre for International Financial and Economic Research (CIFER), Loughborough University, UK. Διδάσκει στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA International Program μαθήματα σε Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εταιρική Χρηματοοικονομική, Χρηματοδότηση ΣΔΙΤ, Χρηματοδότηση και Επιχειρηματικότητα και Στατιστική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του αφορούν σε θέματα αποτίμησης, μεταβλητότητας, λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου εκτίμησης, αγορές προβλέψεων και αγορές αερίων ρύπων.