Νικόλαος Παναγόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής (Μάρκετινγκ)

Ο Δρ. Παναγόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής μονάδας “Διοίκησης Πελατών και Πωλήσεων” του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έχει διετελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Northern Illinois University, στο Helsinki School of Economics και στο Eastern Finland University. Τα ερευνητικά, διδακτικά αλλά και συμβουλευτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις πωλήσεις και στη διοίκηση πωλήσεων, στον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ, στο Customer Relationship Management (CRM) , καθώς και σε εφαρμογές προχωρημένων στατιστικών τεχνικών σε προβλήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων. Έχει προσφέρει τις συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές του υπηρεσίες σε έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τοInternational Journal of Research in Marketing, το Journal of Personal Selling & Sales Management, το Industrial Marketing Management, το Journal of Business Research, το European Journal of Marketing, το International Journal of Human Resource Management, το Journal of Selling & Major Account Management, το International Journal of Customer Relationship Management, καθώς και στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. Επιπλέον, ο Δρ. Παναγόπουλος διατελεί ως μέλος του editorial board των επιστημονικών περιοδικών Industrial Marketing Management και Journal of Selling & Major Account Management, ενώ διατελεί και ως κριτής (reviewer) σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά όπως το European Journal of Marketing, το Journal of Business Research, το Journal of Business & Industrial Marketing και το Marketing Education Review. Έχει διετελέσει guest co-editor δύο special issues στο (a) Journal of Personal Selling & Sales Management με τίτλο ?The Role of Social Media in Personal Selling and Sales Management? σε συνεργασία με τον καθηγητή Adam Rapp) και στο (b) Industrial Marketing Management με τίτλο ?Selling & Sales Management? (σε συνεργασία με τον καθηγητή Γεώργιο Αυλωνίτη). Τον Ιούνιο του 2008 διετέλεσε Conference co-Chair στο 2ο Global Sales Science Institute Conference που διοργανώθηκε στην Αθήνα, ενώ έχει διετελέσει track chair ή discussant στα συνέδρια Academy of Management Meeting και Winter?s AMA Conference. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της European Marketing Academy, της American Marketing Association, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Global Sales Science Institute. Ο Δρ. Παναγόπουλος εξέδωσε πρόσφατα βιβλίο σχετικά με τα συστήματα CRM με τίτλο “Sales technology: Making the most of your investment” από τις εκδόσεις Business Expert Press, New York, ενώ έχει συνεισφέρει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο “Sales Management: A Multinational Perspective” που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan, UK.