Γεράσιμος Σαπουντζόγλου

Επίκουρος Καθηγητής (Χρήμα / Τράπεζες)

Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, είναι Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Επίκουρος Καθηγητής). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της “Ιονική Επενδύσεων ΑΕ” και της “Ιονική Finance ΑΕ” (1993-1996). Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του ΔΣ της “ΔΙΑΣ ΑΕ – Διατραπεζικά Συστήματα”. Κατά την περίοδο 1997-2000, διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ενώ το 1999 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO στη Seoul (Korea). Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee, της Monetary Committee και του Competitiveness Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την περίοδο 1982-1986 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού (ΕΣΑΠ). Το τρέχον διδακτικό του έργο καλύπτει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: “Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική”, “Χρήμα και Τραπεζική” και “Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής Ενοποίησης”, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα:”Τράπεζες και Άλλοι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί” (ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική) και “Εφαρμογές στην Τραπεζική” (ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Τραπεζικής Οικονομικής, της Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.