Ειρήνη Βουδούρη

Επίκουρη Καθηγήτρια (Επιχειρηματικότητα / Στρατηγική)

Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης και Τεχνολογίας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Διδάσκει μαθήματα Επιχειρηματικότητας, Στρατηγικής, Διοίκησης και Τεχνολογίας, ενώ είναι μέλος του Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε τηλεπικοινωνίες στην Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications, στο Παρίσι. Έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε στρατηγική και διοίκηση από το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα HEC/ ESSEC/ Université Paris X, και διδακτορικό από το Université Paris X. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα, στρατηγικής διοίκησης, υιοθέτησης τεχνολογιών, ευελιξίας της εργασίας, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχει και εμπειρία συμβούλου σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.