• Δημιουργικότητα και καινοτομία
  • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
  • Στρατηγική
  • Marketing/Πωλήσεις

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ζωντανό, διαδραστικό και να κρατά το ενδιαφέρον των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μαθήματα από ακαδημαϊκούς διδάσκοντες και ομιλίες από προσκεκλημένους επιχειρηματίες, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, συμμετοχή σε επιχειρηματικά παίγνια, ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου νέας επιχείρησης.

0333

  • Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Χρηματοοικονομικά/Χρηματοδότηση/χρήμα & τράπεζες
  • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
  • Management/Ηγεσία

Συγκεκριμένα, η ημέρα θα είναι οργανωμένη σε τέσσερις χρονικές ζώνες ως εξής:

9.15 – 12.00:Μάθημα με κάποιον από τους διδάσκοντες
12.00 – 13.15: Επεξεργασία Επιχειρηματικού Σχεδίου
13.15 – 14.00: Διάλειμμα
14.00 – 15.00: Εργαστηριακές Δραστηριότητες
15.00 – 17.00: Εξωτερικοί Ομιλητές ή Επιχειρηματικό Παίγνιο