Από το 2013 το YES Program σε συνεργασία τον Φοιτητικό Σύλλογο Επιχειρηματικότητας των φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Thinkbiz, διοργανώνουν  μια δραστηριότητα όπου ομάδες συμμετεχόντων του YES  επισκέπτονται επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος “Στη Σκιά Ενός Επιχειρηματία” (“Shadow an Entrepreneur”). Σκοπός είναι αυτές οι επισκέψεις να μην είναι τυπικές, αλλά πιο διαδραστικές και ευχάριστες.  Κάθε μαθητής επιλέγει διάφορα τμήματα/δραστηριότητες/πεδία (Marketing, IT, HR, Fundraising Κλπ) που ενδιαφέρεται, έτσι ώστε κάθε επιχείρηση να επιλέξει ένα που έχει επενδύσει παραπάνω και να το δείξει στην ομάδα επισκεπτών εμπλέκοντας τους με έξυπνους τρόπους, όπως workshops.

Κατά την επίσκεψη στις επιχειρήσεις πέρα από στελέχη συμμετέχει κάποιο ιδρυτικό μέλος της επιχείρησης, ώστε να μεταδώσει το όραμα του στους μαθητές.

Υποστηρικτές Shadow an Entrepreneur - 4ο YES (2013)

Στο 4ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας μας υποστήριξαν και τις ευχαριστούμε οι Daily Secret,Skroutz, Warply, Hellas Direct, TravelPlanet24, Πάμε Διακοπές, Workable, Constelex, Antcor, Corallia

Shadow an Entrepreneur