Από το 2013 το YES Program σε συνεργασία τον Φοιτητικό Σύλλογο Επιχειρηματικότητας των φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Thinkbiz, διοργανώνουν  μια δραστηριότητα όπου ομάδες συμμετεχόντων του YES  επισκέπτονται επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος “Στη Σκιά Ενός Επιχειρηματία” (“Shadow an Entrepreneur”). Σκοπός είναι αυτές οι επισκέψεις να μην είναι τυπικές, αλλά πιο διαδραστικές και ευχάριστες.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 5 με 10 ατόμων και, υπο την επίβλεψη των εθελοντών, επισκέπτονται τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν κάθε χρόνο το πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψη στις επιχειρήσεις πέρα από στελέχη συμμετέχει κάποιο ιδρυτικό μέλος της επιχείρησης, ώστε να μεταδώσει το όραμα του στους μαθητές.