1η εβδομάδα

ΩΡΕΣ
Δευτέρα 24/6
Τρίτη 25/6
Tετάρτη 26/6
Πέμπτη 27/6
Παρασκευή 28/6
09.15 – 12.00
Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Επιχειρηματικά cases
12.00 – 13.15
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικά cases
13.15 – 14.00
Διάλειμμα
Διάλειμμα
14.00 – 15.00
Δημιουργικότητα και καινοτομία
Εξωτερικός ομιλητής
15.00-17.00
Δημιουργικότητα και καινοτομία
Εξωτερικός ομιλητής

2η εβδομάδα

ΩΡΕΣ
Δευτέρα 1/7
Τρίτη 2/7
Tετάρτη 3/7
Πέμπτη 4/7
Παρασκευή 5/7
09.15 – 12.00
Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
Στρατηγική
Marketing/ Πωλήσεις
Εφοδιαστική αλυσίδα
12.00 – 13.15
Case study ηλεκτρονικού επιχειρείν
Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: περιγραφή δραστηριότητας Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: Αγορά/ Ανταγωνισμός & Στρατηγική Marketing Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: Προιόντα/ Υπηρεσίες Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: σχέδιο λειτουργίας
13.15 – 14.00
Διάλειμμα
Διάλειμμα
Διάλειμμα
Διάλειμμα
Διάλειμμα
14.00 – 15.00
Case study ηλεκτρονικού επιχειρείν
Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: περιγραφή δραστηριότητας Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: Αγορά/ Ανταγωνισμός & Στρατηγική Marketing Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: Προιόντα/ Υπηρεσίες Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: σχέδιο λειτουργίας
15.00-17.00
Κοινωνική Επιχειρ/τητα
Εξωτερικός ομιλητής
Eπιχειρηματικό παίγνιο
Eπιχειρηματικό παίγνιο
Εξωτερικός ομιλητής

3η εβδομάδα

ΩΡΕΣ
Δευτέρα 8/7
Τρίτη 9/7
Tετάρτη 10/7
Πέμπτη 11/7 ΛΗΞΗ
Παρασκευή 12/7
09.15 – 12.00
Χρηματοοικονομικά/ Χρηματοδότηση/ χρήμα & Τράπεζες
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Managment / Ηγεσία
Παρουσιάσεις –Γιορτή-Λήξη
12.00 – 13.15
Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: οικονομικού σχεδίου/ ανάλυση κινδύνων
Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: οργανωσιακό σχέδιο
Επεξεργασία παρουσίασεων
13.15 – 14.00
Διάλειμμα
Διάλειμμα
Διάλειμμα
14.00 – 15.00
Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: οικονομικού σχεδίου/ ανάλυση κινδύνων
Eπεξεργασία επιχειρηματικού σχεδίου: οργανωσιακό σχέδιο
Επίσκεψη σε εταίρεια
15.00 – 17.00
Eπιχειρηματικό παίγνιο
Εξωτερικός ομιλητής
Επίσκεψη σε εταίρεια