Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για το 2018:

Πέμπτη 28/6/2018

9:45 – 11:45   – (αίθ. Δ22)
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα | Αναπλ. Καθηγ. Κ. Πραματάρη

11:45-12:00 – Διάλειμμα

12:00 – 13:15 –(αίθ. Δ22)
Team Building Workshop  

13:15 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 17:00 –(αίθ. Δ22)
Creativity and Innovation, The Fine Art | Δρ. Σταύρος Λουνής

Παρασκευή 29/6/2018

9:45 – 11:45   – (αιθ. Δ22)
Οι τεχνολογίες πληροφορικής που αλλάζουν το κόσμο | Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

11:45-12:00 – Διάλειμμα

12:00 – 14:15 – (αιθ. Δ22)
Presentations for Inspiration (Startups)
Unique Minds | Παύλος Σύμεντης – Founder and General Manager
Unboxing a startup : inagros case! | Ανδρέας Ζερκούλης CEO / Co-Founder – Inagros
Επιχειρηματικότητα στην πράξη: Παρατηρώ, Αφουγκράζομαι, Αναλύω, Επιτυγχάνω | Άννα Κασιμάτη  Co -Founder/Managing Director – IsMood

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 – (A31)
Idea Generation
| Στράτος Μπαλούτσος – Μαριάννα Γαλάνη

 

 

Δευτέρα 02/07/2018

9:45 – 11:15   – (ACEin)
Business Model Canvas | Στράτος Μπαλούτσος

11:15-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:00 – (ACEin)
Σύνοψη στην αίθουσα

12:00-14:15 – (ACEin)

Workshop: Business Model Canvas | Στράτος Μπαλούτσος

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 – (ACEin)
CollegeLink BMC | Γιάννης Ήμελος – Co-Founder and CEO

 

 

Τρίτη 03/07/2018

9:45 – 11:15   – (αίθ. Δ22)
Δημιουργώντας ένα Καινοτόμο  Επιχειρηματικό Μοντέλο – Οι 10 Τύποι Καινοτομίας | Στράτος Μπαλούτσος

11:15-11:30 – Διάλειμμα

11:30-12:00- Σύνοψη στην αίθουσα (αίθ. Δ22)

12:00 – 14:15 – (αίθ. Κέντρο Υπολογιστών)
Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης και Pitching: ThinkBiz

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 –(αίθ. Δ22)
“Do it like a 5 year old” | Ηλίας Σούσης – Head of Domestic Market and YouTube at Google Greece, Bulgaria, Cyprus & Malta

Workshop: Pitching | Στέφανος Πρόκος Co-Founder and General Manager at Vieno

Τετάρτη 04/07/2018

9:45 – 11:15   – (αιθ. Δ22)
Mock-up Design | Σωκράτης Χαρίσης – Chief Design Officer at Quintessential SFT

11:15-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:00 – (αιθ. Κέντρο Υπολογιστών)
UX Design Workshop | Σωκράτης Χαρίσης 
– Chief Design Officer at Quintessential SFT

12:00 – 14:15 –  (αίθ. Κέντρο Υπολογιστών)
Workshop: Mock-up Design

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 –  (αίθ. Κέντρο Υπολογιστών)
Workshop: Mock-up Design

 Επίλυση Αποριών Μηχανογραφικού | Αναπλ.Καθ. Αικ. Πραματάρη

 

Δημήτρης Δεκαβάλας

Πέμπτη 05/07/2018

9:45 – 11:15   – (αίθ. Δ22)
“Λήψη Αποφάσεων”
| Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

11:15-11:30 – Διάλειμμα

11:30-12:00 – Σύνοψη στην αίθουσα

12:00 – 14:15 – (αιθ. Δ22)
Sleed | Ηλιάκης Στέλιος – General Manager

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 – (αίθ. Κέντρο Υπολογιστών)
Workshop: Συνέχεια Επεξεργασίας Επιχειρηματικής Ιδέας 

 

Παρασκευή 06/07/2018

9:45 – 11:15   – (αίθ. Δ22)
Pivoting Επιχειρηματικής Ιδέας | Γιάννης Νικολόπουλος – Co-Founder, CTO in Clio Muse PC

11:15-11:30 – Διάλειμμα

12:00 – 14:15  – (αίθ. Δ22)
Pivoting a startup idea | Δρ. Σταύρος Λουνής

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 – (αίθ. Δ22)
Pivoting a startup idea | Σ. Λουνής

 

Δευτέρα 09/07/2018

9:45 – 11:15  (αίθ. Δ22)
Market research | Ζαχαρέλη Βίκυ – Head of Market Research at Generation Y – International Interactive Agency

11:15-11:30 – Διάλειμμα

11:30-12:00 – Σύνοψη στην αίθουσα

12:00 – 14:15 – (αίθ. Δ22)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | Ναντίν Γεωργίου – Research Associate, Organisational Behavior & Human Resources Management

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 –  (αίθ. Δ22)
Ηγεσία | Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς

 

Τρίτη 10/07/2018

9:45 – 10:45   – (αίθ. Δ22)
Χρηματοοικονομικά/Χρηματοδότηση | Δώρα Τραχανά – Assosiate at UniFund, Ph.D. Candidate, Researcher at ELTRUN

10:45 – 11:15 – (αιθ. Δ22)

«Από την ιδέα στην επιχείρηση – τι ψάχνουν οι επενδυτές?» | Χατζηιωαννίδης Γιάννης -Διεύθυνση Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων Λιανικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

11:15-11:30 – Διάλειμμα

11:30-12:00 – Σύνοψη στην αίθουσα

12:00 – 14:15 –(αίθ. Κέντρου Υπολογιστών)
Workshop: Χρηματοδότηση-Βιωσιμότητα | Μάνος Σοφικίτης – Ph.D. Candidate Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΜοΚΕ

14:15 -15:00 – Διάλειμμα Φαγητού

15:00 – 17:00 – (αίθ. Κέντρου Υπολογιστών)
Επεξεργασία Παρουσίασης: Τελικές Επεμβάσεις

 

Τετάρτη 11/07/2018

9:45 – 11:30
Επίσκεψη σε εταιρεία με την υποστήριξη του ThinkBiz

11:30-12:00 – Διάλειμμα

12:00 – 14:15
Επίσκεψη σε εταιρεία με την υποστήριξη του ThinkBiz

14:15 – 17:00(αιθ. Κέντρο Υπολογιστών)

Επεξεργασία Παρουσίασης: Τελικές Επεμβάσεις

Πέμπτη 12/07/2018

 

11:00- 17:00 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα πατώντας εδώ: Τελικό Πρόγραμμα YES 2018

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες:

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (αίθουσα Δ22, Κέντρο Υπολογιστών)
  • Κέντρο Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACEin)
  • Φοιτητικές Εστίες