Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για το 2021:

Τετάρτη 07/07/2021

10:00 – 11:00   
Καλωσόρισμα και Εισαγωγή στο Πρόγραμμα | Αναπλ. Καθηγ. Κ. Πραματάρη

11:00 – 11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:30 
Unboxing a Startup: Εναλεία Case | Λευτέρης Αραπάκης

12:30 – 13:30
Creativity and Innovation | Έλλη Διακαναστάση

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας | Σπύρος Μιχαλούλης – Orientum

15:00 – 16:00
Kimon Angelidis – FemTec Health

Πέμπτη 08/07/2021

10:00 – 11:00   
Αναγνώριση Επιχειρηματικής Ιδέας

11:00 – 11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:30
Team Building

12:30 – 13:30
Group Working

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00
Inspirational Speech | Δημήτρης Παπαδημητρίου

15:00 – 16:00
Group Working

Παρασκευή 09/07/2021

10:00 – 11:00   
Business Model Canvas | Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη

11:00-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:30 
Group Working

12:30 – 13:30 
Feedback Session

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00 
Group Working 

15:00 – 16:00 
Feedback Session

 

 

Δευτέρα 12/07/2021

10:00 – 11:00 
Business Validation | Αν. Καθ. Κατερίνα Πραματάρη

11:00-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 13:30
Ανάπτυξη πρωτοτύπου – mockup | Δρ. Σταύρος Λουνής

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00
Group Working

15:00 – 16:00 
Feedback Session

Τρίτη 13/07/2021

10:00 – 11:00  
Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης και Pitching | Βασιλική Χρονάκη

11:00-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:30 
Workshop: Pitching Structure 

12:30 – 13:30 
Ηγεσία και Ρόλοι Ομάδας | Στράτος Μπαλουτσος – ACEin

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00 
Group Working

15:00 – 16:00 
Feedback Session

Τετάρτη 14/07/2021

10:00 – 11:00  
Unboxing a Startup: NUP Case | Θέμης Δρακωνάκης

11:00-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:30
Unboxing a Startup: Epione Case

12:30 – 13:30
Group Working

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00 
Group Working

15:00 – 16:00
Feedback Session

 

Πέμπτη 15/07/2021

10:00 – 11:00  
Group Working

11:00-11:30 – Διάλειμμα

11:30 – 12:30  
Group Working

12:30 – 13:30  
Επεξεργασία Παρουσίασης: Τελικές Επεμβάσεις

13:30 -14:00 – Διάλειμμα Φαγητού

14:00 – 15:00 
Group Working

15:00 – 16:00 
Επεξεργασία Παρουσίασης: Τελικές Επεμβάσεις

 

Παρασκευή 16/07/2021

 

11:00- 16:00
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες:

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (αίθουσα Δ22, Κέντρο Υπολογιστών)
  • Κέντρο Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACEin)
  • Φοιτητικές Εστίες