29/6/2017

9:45 – 11:45   – (αίθ. Α31)
Καλωσόρισμα | Αναπλ. Καθηγ. Ειρήνη Βουδούρη  (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΤ)
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα | Αναπλ. Καθηγ. Κ. Πραματάρη – Παρουσίαση

12:00 – 13:15 – (AceIn)

Λευτέρης Αραπάκης | Εναλεία
Παύλος Σύμεντης, Διάνα Βουτυράκου | UniqueMinds
Γιάννης Μπάτας | Edutrip

14:00 – 17:00 – (AceIn)

Δημιουργικότητα και Kαινοτομία | Σταύρος Λουνής

30/6/2017

9:45 – 11:45   – (A31)
Νέοι στο Επιχειρείν
Στέφανος Πρόκος (VIENO)
Κωνσταντίνος Κοπανίδης (Fably)
Αγγελίνα Γραμματικάκη (Butlair)

12:00 – 14:15 –(A31)

Σχηματισμός Ομάδων 

Business Model Canvas – Thinkbiz

03/07/2017

9:45 – 11:15   – (αίθ. Α31)
Οι τεχνολογίες πληροφορικής που αλλάζουν τον κόσμο | Καθηγητής Δ. Σπινέλλης

11:30 – 12:00 – (αίθ. A31)

Σύνοψη στην αίθουσα

12:00-14:15 – (αιθ. Α44+Κέντρο Υπολογιστών)

Eπεξεργασία Επιχειρηματικού Σχεδίου: Επιλογή ιδέας/ Value Proposition

15:00 – 17:00 – (Α31)

Εξωτερικός Ομιλητής- Ivana Beveridge- Παρουσίαση

04/07/2017

9:45 – 11:15   – (αίθ. Α31)
Δημιουργώντας ένα Καινοτόμο  Επιχειρηματικό Μοντέλο – Οι 10 Τύποι Καινοτομίας | Καθηγ. Γ. Δουκίδης- Παρουσίαση 

11:30-12:00- Σύνοψη στην αίθουσα – Παρουσίαση

12:00 – 17:00 – (αίθ. Κέντρο Υπολογιστών)
Eπεξεργασία Επιχειρηματικού Σχεδίου: Value Proposition / Διαφοροποίηση και Στρατηγική Marketing

 

06/07/2017

9:45 – 11:15   – (αίθ. Α31)
 Μάνατζμεντ και Λήψη Αποφάσεων
  | Καθηγητής Χ. Ταραντίλης

11:30-12:00 – Σύνοψη στην αίθουσα- Παρουσίαση 

15:00 – 17:00 – (αίθ. A31)
Ανάπτυξη  Ικανοτήτων Παρουσίασης και Pitching | Λ. Γαβαλάς – Παρουσίαση

10/07/2017

9:45 – 11:15   – Χρηματοοικονομικά/Χρηματοδότηση (αίθ. Α31)
Κωνσταντίνος Μαϊτός

11:30-12:00 – Σύνοψη στην αίθουσα- Παρουσίαση

15:00 – 17:00 –  (αίθ. Α31)

Εξωτερικός ομιλητής |Στέλιος Ηλιάκης, CEO Sleed

11/07/2017

9:45 – 11:15   – (αίθ. Α31)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  | Ναντίν Γεωργίου

11:30-12:00 – Σύνοψη στην αίθουσα- Παρουσίαση

12:00 – 14:15 –(αίθ. Κέντρου Υπολογιστών)
Eπεξεργασία Επιχειρηματικού Σχεδίου: Στελέχωση και Απαιτούμενοι Πόροι

15:00 – 17:00 – (αίθ. Α31)

Ηγεσία | Καθηγητής Δ. Μπουραντάς