Συμμετοχή με υποτροφία

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση. Εφόσον το επιθυμούν, οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε εξέταση για την χορήγηση υποτροφίας παρακολούθησης. Στις προηγούμενες διοργανώσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 500 μαθητές από 230 σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα (76% από Αττική, 24% από επαρχία) εκ των οποίων η πλειοψηφία παρακολούθησε το πρόγραμμα με υποτροφία.Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται μετά από συμμετοχή των υποψηφίων σε τεστ δεξιοτήτων (το οποίο πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος).

Συμμετοχή χωρίς Υποτροφία

Το κόστος συμμετοχής για μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς υποτροφία, ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ.