Συμμετοχή με υποτροφία

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση. Εφόσον το επιθυμούν, οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε εξέταση για την χορήγηση υποτροφίας παρακολούθησης. Στις προηγούμενες διοργανώσεις συμμετείχαν συνολικά 470 μαθητές από 220 σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα (76% από Αττική, 24% από επαρχία) εκ των οποίων η πλειοψηφία παρακολούθησε το πρόγραμμα με υποτροφία.Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται μετά από συμμετοχή των υποψηφίων σε τεστ δεξιοτήτων (το οποίο πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος).

Υποτροφίες για μαθητές της Κρήτης

Εκτός από τις γενικές υποτροφίες που θα είναι διαθέσιμες στο σύνολο των μαθητών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας για τη συμμετοχή τους στο YES 2018, στη φετινή διοργάνωση θα χορηγηθούν υποτροφίες αποκλειστικά σε μαθητές από την Κρήτη, με την ευγενική χορηγία εταιρειών που στηρίζουν το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα προσφέρονται οι εξής υποτροφίες:

1. Από την εταιρεία Ν. Τσατσαρωνάκης “Το Μάννα” Α.Β.Ε.Ε. χορηγούνται δύο υποτροφίες συμμετοχής σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Νομού Χανίων της Κρήτης. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν επιλέξιμοι μαθητές από τον Νομό Χανίων, οι παραπάνω υποτροφίες θα διατεθούν κατά προτεραιότητα σε μαθητές από τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης ή σε μαθητές από την υπόλοιπη Ελλάδα.

2. Από την εταιρεία Terra Creta χορηγείται μία υποτροφία συμμετοχής σε μαθητή/μαθήτρια που φοιτά σε σχολείο του Νομού Χανίων της Κρήτης. Επίσης, η εταιρεία θα καλύψει (έως του ποσού των 150 ευρώ) τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή/της μαθήτριας στην Αθήνα για την παρακολούθηση του Προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί επιλέξιμος μαθητής από τον Νομό Χανίων, η παραπάνω υποτροφία θα διατεθεί κατά προτεραιότητα σε μαθητή από τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης ή από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όλοι οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις παραπάνω υποτροφίες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση για τη χορήγηση των υποτροφιών που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2018. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση. Οι μαθητές θα ενημερωθούν με σχετική επικοινωνία από την Οργανωτική Επιτροπή του YES 2018.
Όσοι μαθητές από την Κρήτη δεν επιλεγούν για τις παραπάνω υποτροφίες, θα συναξιολογηθούν με τους μαθητές από την υπόλοιπη Ελλάδα και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κάποια από τις υπόλοιπες υποτροφίες που χορηγεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συμμετοχή χωρίς Υποτροφία

Το κόστος συμμετοχής για μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς υποτροφία, ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ.