Εξέταση για την Χορήγηση Υποτροφίας- 7ο Θερινό Σχολείο YES

Η εξέταση για την χορήγηση των υποτροφιών για το 7ο Θερινό Σχολέιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου 2016, και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Πατησίων 76, 10434, Αθήνα, χάρτης εδώ)

Οι μαθητές της περιφέρειας οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εξέταση για την χορήγηση της υποτροφίας δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους για την εξέταση. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, 16 Ιουνίου 2016 στο χώρο του σχολείου τους. Η οργανωτική επιτροπή θα έρθει σε επικοινωνία τόσο με τις διευθύνσεις των αντίστοιχων σχολείων όσο με τους ίδιους τους μαθητές για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οργανωτική Επιτροπή YES 2016

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply