1. Όνομα Θέματος/Ομιλητή

  2. Μέσα από την παρουσίαση κερδίσατε σημαντικές γνώσεις
  ΚαθόλουΛίγεςΜέτριεςΠολλέςΠάρα Πολλές


  3. Ο λόγος του/των παρουσιαστών ήταν εμπνευστικός
  ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα Πολύ


  4. Συνολική Αξιολόγηση Παρουσίασης
  ΑνεπαρκήςΣχετικά ΑνεπαρκήςΜέτριαΣχετικά ΕπαρκήςΕπαρκής


  5. Επιπλέον Σχόλια/Παρατηρήσεις