Αφού ολοκληρώσετε τις αξιολογήσεις επί μέρους ομιλητών συμπληρώστε και τη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος στον παρακάτω σύνδεσμο