Το θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας προσφέρει μαθήματα αντίστοιχα με εισαγωγικά μαθήματα του προπτυχιακού επίπεδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα τα οποία καλύπτονται στο καλοκαιρινό πρόγραμμα μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες :

 • Μαθήματα
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Αναγνώριση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας και Ευκαιρίας
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Οργάνωση Νέας Επιχείρησης & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Internet, Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Επιχειρηματική Ηθική
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Management και Ηγεσία
 • Εισαγωγή στο Marketing
 • Ψηφιακό Marketing και Πωλήσεις
 • Καινοτομία / Δημιουργικότητα
 • Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Χρηματοδοτήσεων
 • Επενδύσεις και Χρηματοοικονομικά
 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Νέες Τεχνολογίες