Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
(Youth Entrepreneurship Summer Program – YES)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, 10434 Αθήνα

Τηλ.:  697 2881 504 (Ιωάννα Κελεπούρη)
210 8203 677 (Λίλα Δεσποτίδου)

Fax: 210 8828078

E-mail: yes@aueb.gr