Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
(Youth Entrepreneurship Summer Program – YES)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, 10434 Αθήνα

Τηλ.:  210 8203 827

E-mail: yes@aueb.gr