Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
(Youth Entrepreneurship Summer Program – YES)
Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κεφαληνίας 46, 2ος όροφος, 11251, Αθήνα

Τηλ.:  210 8203 827 – 829

E-mail: yes@aueb.gr