Εξέταση για υποτροφία | Ιούνιος 2023

Η εξέταση για τη χορήγηση υποτροφιών για το 14ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας – ΥΕS Program θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/6/2023 και ώρα 12:00-13:10, διαδικτυακά και μέσω Google Forms, για την οποία θα λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες την ημέρα της εξέτασης.

Οι μαθητές παρακαλούνται να είναι διαθέσιμοι μίση ώρα νωρίτερα.

Ενδεικτικό παράδειγμα του test είναι διαθέσιμο στο http://yes.aueb.gr/wp-content/uploads/2013/12/test_example.pdf .

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα και 10 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του προγράμματος στο yes@aueb.gr και στα τηλέφωνα 210 8203827-829.