Ανακοίνωση 5ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ανακοινώνει τη διοργάνωση του 5ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας

(YES Program).

Το Πρόγραμμα προβλέπεται να διεξαχθεί από τις 3/7/2014 έως τις 17/7/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής

από την 1/4/2014 ως τις 15/6/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική επιτροπή του

προγράμματος στο e-mail yes@aueb.gr και στα τηλέφωνα 210 8203677, 210 8203663.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>