Εξέταση για τη χορήγηση υποτροφιών

Η εξέταση για τη χορήγηση υποτροφιών για το 6ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας -ΥΕS Program θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00-16:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα). Δείτε τον χάρτη εδώ.

Για τους υποψηφίους που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής, η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο τους και θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες με e-mail.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>